Επικοινωνία

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αθήνα Τ.Κ. 115 23

+30 216 200 5000

info@veraltis.gr

www.b2kapital.gr

Εάν επιθυμείτε την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.b2kapital.gr/el/about/careers/

** Βιογραφικά Σημειώματα τα οποία αποστέλλονται σε άλλες διευθύνσεις δεν λαμβάνονται υπόψη

Εάν επιθυμείτε την υποβολή καταγγελίας ή παραπόνου παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο:

Υποβολή Παραπόνου