Γενικά

Οι δικηγορικές εταιρείες στις οποίες η B2Kapital δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα είναι οι ακόλουθες: Sioufas & Associates Law Firm (Law Firm) I.Charaktiniotis & Partners, Law Firm (Law Firm) Fragou Law Firm (Law Firm) Nicolaos A.Andrikopoulos & Associates, Law Firm Jure Law Firm (Mourgelas, Dimitropoulos, Konstantelias), Law Firm ...