Τι μας διακρίνει

Η Β2KAPITAL Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. ιδρύθηκε με σκοπό να συμμετάσχει ενεργά στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά και ειδικότερα στον κλάδο της διαχείρισης ΜΕΑ (Μη Εξυπηρετουμένων Απαιτήσεων) προερχόμενων από όλο το φάσμα της εταιρικής και λιανικής τραπεζικής. Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικές και καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση ΜΕΑ και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων με βιώσιμες προοπτικές ανάπτυξης ενώ παράλληλα συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

 

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Β2KAPITAL είναι:

 

  • Σημαντική εμπειρία των στελεχών στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την πρόσβαση στη συσσωρευμένη γνώση, στις βέλτιστες πρακτικές και τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δυνατότητες του μητρικού Ομίλου με παρουσία σε 20 Ευρωπαικές αγορές
  • Παρουσία σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων που δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες.
  • Άδεια διαχείρισης ΜΕΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος και έμφαση στις αρχές κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Πρόσβαση στις εξειδικευμένες ψηφιακές πλατφόρμες του Ομίλου για κάθε κλάδο δραστηριότητας και είδος δανείου (καταναλωτικά, στεγαστικά, εταιρικά μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, χρηματοδοτικής μίσθωσης, εκχώρησης απαιτήσεων κ.α.)