Ομάδα / Διοίκηση

Το ανθρώπινο δυναμικό της B2KAPITAL αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αφού συνιστά τη μοναδική πηγή δημιουργίας αξίας, μοναδικών ικανοτήτων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

 

Η αξιοκρατία, οι ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, η εκπαίδευση και η διαφάνεια αποτελούν  βασικές Αρχές της εταιρείας. Η επιλογή των στελεχών, η εκπαίδευση και η ανάπτυξή τους γίνεται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα κριτήρια που θέτει ο εκάστοτε ρόλος, σε συνδυασμό  με το Όραμα και τις Αξίες της B2KAPITAL.

 

Η σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η εξής:

 

George Christoforou (Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)

Erik Just Johnsen (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

Adam Parfiniewicz (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

Ioannis Pechlivanidis (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

Kyriacos Riris (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

Charlotte – Anastasia Soulioti  (Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)

gch_500_667

Εντάχθηκε στον Ομιλο B2Holding τον Απρίλιο του 2018 ως Διευθύνων Σύμβουλος της B2Kapital στην Ελλάδα. Είχε τη θέση του περιφερειακού διευθυντή Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019. Επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Εταιρικών και Ενυπόθηκων Στοιχείων Ενεργητικού του Ομίλου από τον Οκτώβριο 2019.
Ο κ. Χριστοφόρου έχει αναλάβει διάφορες θέσεις στις τραπεζικές και εταιρικές χρηματοδοτήσεις, μεταξύ άλλων και ως Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου στη Ρουμανία. Ειδικεύτηκε στη διαχείριση ΜΕΔ κατά τη διάρκεια της Ελληνικής και Κυπριακής χρηματοπιστωτικής κρίσης και κατείχε τη θέση του επικεφαλής χαρτοφυλακίων στην εταιρεία ενιαίας ειδικής εκκαθάρισης PQH.
Είναι κάτοχος MBA από το London Business School.

George Christoforou

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Erik-Just-Johnsen

Εντάχθηκε στον Ομιλο B2Holding το 2013. Κατείχε τη θέση του Chief Group Controller μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, πριν αναλάβει το ρόλο του CFO. Από τον Αύγουστο του 2019 είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Ο κ. Johnsen έχει αναλάβει διάφορες θέσεις στις εταιρείες Orkla finans και Elkem πριν από τη λειτουργία της Έρλινγκ Johnsen από το 1992-2000. Αργότερα διετέλεσε οικονομικός διευθυντής στην Northstar Ind. Inc. και στη Marine Subsea. Έχει Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Finance από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin και MBA με ειδίκευση στο Finance από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Erik Just Johnsen

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Adam-Parfiniewicz_500x667

Εντάχθηκε στην ομάδα της B2Holding το 2016. Κατείχε τη θέση του περιφερειακού διευθυντή Πολωνίας, Φινλανδίας και Βαλτικής, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019. Επικεφαλής του τομέα Unsecured Asset Management από τον Οκτώβριο 2019.
Ο κ. Parfiniewicz έχει αναλάβει διάφορες θέσεις ευθύνης στον τραπεζικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών PBK, Credit Agricole και BNP Paribas. Κατείχε επίσης τη θέση του CEO στις εταιρείες PolCard και Expander.
Είναι κάτοχος πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας.

Adam Parfiniewicz

Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
jens-harald

Εντάχθηκε στον Ομιλο B2Holding τον Ιανουάριο του 2015, ως CFO μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2017.
Ο κ. Χένρικσεν ανέλαβε διάφορες θέσεις στις εταιρείες Elkem ASA και Poseidon AS καθώς και θέσεις οικονομικού διευθυντή στις εταιρείες I M Skaugen ASA, Actinor Sipping ASA, Aktiv Kapital ASA Καθώς και σε ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια επενδύσεων υπό την ABG Sundal Κόλιερ ASA.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου την Norwegian School of Economics.

J.Harald Henriksen

Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
ioannispechlivanidis_500x667

Μέλος του ΔΣ της B2 Kapital από το Οκτώβριο του 2018. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε στην First Chicago το 1980 (Ελλάδα, ΗΑΕ, Ηνωμένο Βασίλειο), επέστρεψε για να εργαστεί στην Bank of America και στη συνέχεια ανέλαβε τη δημιουργία της Τράπεζας Χίου και της NovaBank, η οποία πρωτοστάτησε στην λιανική τραπεζική στην Ελλάδα. Έχει αναλάβει τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα της χώρας με διευρυμένη παρουσία στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Απρίλιος 2004-Δεκέμβριος 2009).
Εργάστηκε ως ανεξάρτητος σύμβουλος στη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και υπηρέτησε ως ο πρώτος Διευθύνων Σύμβουλος της PQH ενιαίας ειδικής εκκαθάρισης, που ανατέθηκε από την Κεντρική Τράπεζα με τη διαχείριση 16 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό εκκαθάριση.
Ο κ. Πεχλιβανίδης κατέχει B.SC στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Wesleyan (ΗΠΑ) και M.Sc στα οικονομικά από το London School of Economics .

Yiannis Pehlivanidis

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
KyriacosRiris_500x667

Εχει υπηρετήσει ως Διευθυντής από τον Μάρτιο του 2015. Ξεκινώντας το 1998, ο κ. Ριρής ανέλαβε διάφορες θέσεις ευθύνης στην PricewaterhouseCoopers (PwC), στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Senior Partner, του Managing Partner στα τμήματα τόσο του Audit, όσο και του Advisory/Consulting. Από 2009 έως 2014, ο κ. Ριρής διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της PricewaterhouseCoopers (PwC) Ελλάδος. Πριν από τη συγχώνευση με PwC, ο κ. Ριρής απασχολήθηκε Grant Thornton Ελλάδος, όπου το 1984 έγινε partner. Από 1976 έως 1982, ο κ. Ριρής εργάστηκε στην Arthur Young, στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος πτυχίου από το Birmingham City University (πρώην Birmingham Polytechnic) ενώ το 1975 έλαβε τον επαγγελματικό τίτλο του Εγκεκριμένου Λογιστή (ACCA - Association of Certified Chartered Accountants) στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τον τίτλο του Fellow of the Association of Certified Accountants το 1985.

Kyriacos Riris

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
levonkazarian_500_667

Εντάχθηκε στην B2Kapital Ελλάδας ως Asset Management Director τον Απρίλιο του 2018 και τον Ιανουάριο 2019 προήχθη στο ρόλο του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Από τον Ιανουάριο 2020 είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της B2Kapital Ελλάδος, και έχει επίσης την ευθύνη για την B2Kapital Κύπρου. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην τραπεζική και διαχείριση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων έχοντας διαχειριστεί εταιρικά χαρτοφυλάκια. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ανέλαβε στρατηγικές θέσεις όπου είχε την ευκαιρία να διαχειριστεί και να αναδιαρθρώσει εταιρικούς οφειλέτες με την ανάπτυξη σεναρίων φερεγγυότητας, μελετών σκοπιμότητας και σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
Κατέχει πτυχίο στην τραπεζική, διεθνή οικονομία και βιομηχανία, καθώς και μεταπτυχιακό στην τραπεζική, χρηματοδότηση και διαχείριση κινδύνων από το Paris Nord.

Levon Kazarian

Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου