Σταδιοδρομία στην B2KAPITAL

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Β2Kapital. Οι γνώσεις, τα προσόντα και η διάθεση των ανθρώπων μας, ο ενθουσιασμός και η ικανοποίηση που αντλείται  από την εργασία, το αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισης και η συμμετοχή  σε κοινούς στόχους, αντανακλούν το εργασιακό μας περιβάλλον.

Εάν ενδιαφέρεστε να εξελειχθείτε σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον και να γίνετε μέλος της ομάδας μας ώστε να αξιοποιήσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@b2kapital.gr.

Όροι αποστολής βιογραφικού
Ενεργές Θέσεις