Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία «Β2KAPITAL Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» είναι μέλος του ομίλου B2HOLDING. H εταιρεία B2HOLDING ASA εδρεύει στο Όσλο της Νορβηγίας και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Όσλο της Νορβηγίας (Oslo Børs).

 

Ο όμιλος B2HOLDING  δραστηριοποιείται σε 21 ευρωπαϊκές χώρες/αγορές, της Σκανδιναβίας,της Βαλτικής, της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού χαρακτήρα και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) του τραπεζικού, κυρίως, τομέα. Η αγορά της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων αποτελούν βασική προτεραιότητα της “B2HOLDING  ASA”.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016, το ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων από τις εταιρείες του ομίλου εταιρειών B2HOLDING, φτάνει συνολικά τα 8 δισ. ευρώ, ενώ η διαθέσιμη ρευστότητα για εξαγορές χαρτοφυλακίων ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 400 εκατομμυρίων  ευρώ.

 

Η «Β2KAPITAL Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να συμμετάσχει ενεργά στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά και, ειδικότερα, στον ευαίσθητο κλάδο της διαχείρισης ΜΕΑ, προερχόμενων από όλο το φάσμα της  επιχειρηματικής και λιανικής τραπεζικής.

 

Στόχοι της B2KAPITAL είναι να καθιερωθεί ως:

 

  • αξιόπιστος συστημικός παράγοντας στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα,
  • σημαντικός και αξιόπιστος εταίρος των τραπεζών που επιλέγουν να αναθέσουν τη διαχείριση των προβληματικών δανείων σε εξειδικευμένους συνεργάτες,
  • αρωγός στη αναγκαία αναδιάρθρωση και ανάπτυξη βιώσιμων εταιρειών, σύμμαχος στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

 

Οικονομικές Καταστάσεις