Συμφωνία του ομίλου B2Holding με την Alpha Bank για την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής χωρίς εξασφάλιση.

Συμφωνία του ομίλου B2Holding με την Alpha Bank για την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής χωρίς εξασφάλιση.

23 Μαρτίου 2018 – Ο νορβηγικός όμιλος B2Holding, ένας από
τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς εξειδικευμένων
λύσεων για τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές, ολοκλήρωσε την
εξαγορά χαρτοφυλακίου συνολικής ονομαστικής αξίας 3,7 δισ.
Ευρώ της Alpha Bank, το οποίο περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα,
και χωρίς εξασφάλιση, δάνεια λιανικής.
Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου από την Alpha Bank στην
B2Holding ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και
χρηματοδοτήθηκε από ήδη διαθέσιμα κεφάλαια.
Ο όμιλος B2Holding δραστηριοποιείται σε 22 ευρωπαϊκές χώρες
στις αγορές της Σκανδιναβίας, της Βαλτικής, της Κεντρικής και
της Νότιας Ευρώπης. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη
απόκτηση χαρτοφυλακίου της B2Holding στην Ελλάδα, η οποία
αποτελεί μια από τις βασικές αγορές ενδιαφέροντος για τον
Όμιλο.
Η συμφωνία είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει
πραγματοποιηθεί στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά κι
έρχεται να επιβεβαιώσει την πρόθεση της B2Holding να αποκτήσει
ηγετικό ρόλο στην ελληνική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Μετά από μία αρχική μεταβατική περίοδο, τη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου θα αναλάβει κυρίως η εταιρεία B2KAPITAL, μέλος
της B2Holding στην Ελλάδα, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σχετικά
και λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και υπό
την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας.