Εταιρείες Ενημερωσης Οφειλετων

Εταιρείες Ενημερωσης Οφειλετων

Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών στις οποίες η B2Kapital δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα είναι οι ακόλουθες:

  1. Mellon Contact Services S.A. (DCA)
  2. FirstCall S.A. (DCA)