Δικηγορικες Εταιρειες

Δικηγορικες Εταιρειες

Οι δικηγορικές εταιρείες στις οποίες η B2Kapital δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα είναι οι ακόλουθες:

  1. Sioufas & Associates Law Firm (Law Firm)
  2. I.Charaktiniotis & Partners, Law Firm (Law Firm)
  3. Fragou Law Firm (Law Firm)
  4. Nicolaos A.Andrikopoulos & Associates, Law Firm
  5. Jure Law Firm (Mourgelas, Dimitropoulos, Konstantelias), Law Firm