Άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για την B2KAPITAL

Άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για την B2KAPITAL

22 Αυγούστου 2017 – Η εταιρεία «Β2KAPITAL Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» ανακοίνωσε τη χορήγηση άδειας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Απαιτήσεων (ΜΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η εταιρεία είναι μέρος του νορβηγικού πολυεθνικού ομίλου «B2HOLDING Group», ο οποίος διαθέτει περισσότερα από 1600 εξειδικευμένα στελέχη σε 21 ευρωπαϊκές χώρες. Ο Όμιλος, που αποτελεί έναν εκ των 10 κορυφαιών διαχειριστών και αγοραστών ΜΕΑ στην Ευρώπη, θεωρεί ότι η ελληνική Αγορά παρουσιάζει ενδιαφέρον και ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης. «Η σωστή και κοινωνικά υπεύθυνη διαχείριση των ΜΕΑ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει…

###

Σχετικά με την Β2KAPITAL Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.
Η εταιρεία «Β2KAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με διακριτικό τίτλο: «Β2KAPITAL Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», συνιστά εταιρεία του Ν. 4354/2015, και ιδρύθηκε με σκοπό να συμμετέχει ενεργά στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά και ειδικότερα στον κλάδο της διαχείρισης και εξαγοράς Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), προερχόμενων από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής και λιανικής τραπεζικής. Η «Β2KAPITAL» είναι μέλος του ομίλου B2HOLDING Group. Η εταιρεία Β2Ηοlding ASA εδρεύει στο Όσλο της Νορβηγίας και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Όσλο Νορβηγίας (Oslo Børs). Ο όμιλος B2HOLDING Group δραστηριοποιείται σε 20  ευρωπαϊκές χώρες, στη βόρεια Ευρώπη, την Πολωνία, την Κεντρική και τη ΝΑ Ευρώπη.

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου:
Δημήτρης Γκούβας
Τηλ.: (+30)6944 265334,
E-mail: pressoffice@b2kapital.gr