2.Σημαντική ανακοίνωση για τη διαχείριση οφειλών για λογαριασμό της Hellas 2P