1.Σημαντική ανακοίνωση για τη διαχείριση οφειλών για λογαριασμό της Hellas 3P